Copyright 2005-2023

makersplaceInformation

Personal project | January 2017
Rhinoceros, 3Dcoat, Keyshot, Affinity Photo

Proud informací. Mocný, strhující, vládnoucí. Nebo snad ne? Říká se, že dnešní doba je informační a opravdu se někdy zdá, že nově vypuštěná informace dokáže lámat skály a otřásat společností. Během pouhých tří dnů se však informační proud bortí, data se tříští v oslňující duze bitů a jednotlivé fasety informací vrhají stále slabší odlesky. Společnost informaci pohltí, stráví a vyvrhne. Lidé ztrácejí zájem a systém se stabilizuje. Roztříštěný informační tok vysychá… nebo se možná ze stojaté hladiny starých údajů vynoří informace nová.
Text: Petr Schink