Current exhibitions
past exhibitions
2018 - KOŠICKÁ PALETA 2018 - Košice, Slovakia
2018 - Villa Nova - Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2017 - Our future … - Prague, Czech Republic
2017 - Villa Nova - Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2017 - KOŠICKÁ PALETA 2017 - Košice, Slovakia
2017 - Umenie v parku - SNV, Slovakia
2016 - Villa Nova - Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2016 - Umenie v parku - SNV, Slovakia
2015 - Villa Nova - Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2014 - KOŠICKÁ PALETA 2014 - Košice, Slovakia
2014 - Villa Nova - Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2012 - Villa Nova – Výtvarné spektrum - SNV, Slovakia
2011 - Krajina a sakrálna architektúra na Gotickej ceste - SNV, Slovakia
Back to Top