Personal project | March 2018
Rhinoceros, Grasshopper, 3Dcoat, Keyshot, Adobe Photo
Plavec se mátožně a se supěním prodírá bariérami, které mu do cesty postavil sám život. To dobré i zlé ulpívá na jeho těle, mysli i duši jako kapky vody, s každým dalším tempem však krůpěje živé i mrtvé vody setřepává, mísí a znovu na sebe nabaluje. Štěstí, radost, láska, zklamání… uffff… děti, rozpadlý vztah, zatrpklost … uffff… kariéra, peníze, uznání… uffff… prozření, bolest, smíření, odpuštění… ufff…  
Text: Petr Schink
swimming in two waters
model in Rhinoceros
model in Rhinoceros

Back to Top