Copyright 2005-2021

makersplaceSwimming in two waters

Personal project | March 2018
Rhinoceros, Grasshopper, 3Dcoat, Keyshot, Adobe Photo

Plavec se mátožně a se supěním prodírá bariérami, které mu do cesty postavil sám život. To dobré i zlé ulpívá na jeho těle, mysli i duši jako kapky vody, s každým dalším tempem však krůpěje živé i mrtvé vody setřepává, mísí a znovu na sebe nabaluje. Štěstí, radost, láska, zklamání… uffff… děti, rozpadlý vztah, zatrpklost … uffff… kariéra, peníze, uznání… uffff… prozření, bolest, smíření, odpuštění… ufff…
Text: Petr Schink